İçeriğe geç

akım

“Akım,” elektrikteki temel kavramlardan biridir ve elektrik yüklerinin hareketini ifade eder. Akım, elektrik yüklerinin bir noktadan diğerine hareket ettiği yol boyunca geçen yük miktarının bir ölçüsüdür. Bir elektrik devresindeki akım, elektriksel enerjinin iletimini sağlar.

Elektrik akımı genellikle “I” harfiyle sembolize edilir ve amper (A) birimiyle ölçülür. Elektrik akımı, iki temel türde olabilir:

1. **Doğru Akım (DC – Direct Current):** Doğru akım, yüklerin bir yönde, sabit bir hızla hareket ettiği akımdır. Akım yönü sürekli aynıdır. Piller, bataryalar ve güneş panelleri gibi kaynaklardan gelen akım genellikle doğru akımdır.

2. **Alternatif Akım (AC – Alternating Current):** Alternatif akım, yüklerin düzenli aralıklarla yön değiştirdiği akımdır. Akım yönü periyodik olarak değişir. Evlerimize gelen elektrik genellikle alternatif akımdır ve şebeke frekansına (örneğin 50 Hz veya 60 Hz) göre dalgalanır.

Akımın şiddeti, elektrik yüklerinin miktarına ve hızına bağlıdır. Akım, Ohm yasası ile gerilim (voltaj) ve direnç (ohm) arasındaki ilişki ile ifade edilir:

\[ I = \frac{V}{R} \]

Burada:
– \( I \) = Akım (amper)
– \( V \) = Gerilim (voltaj, volt)
– \( R \) = Direnç (ohm)

Bu formül, bir devredeki akımın gerilim ve dirence bağlı olduğunu gösterir. Direnç arttıkça akım azalır, gerilim arttıkça akım artar.

Akım, elektrik devrelerinin tasarımı, analizi ve güvenli kullanımı için temel bir kavramdır. Akımın kontrolü ve yönetimi, elektrikle ilgilenen mühendislik ve teknoloji alanlarında büyük öneme sahiptir.

Ohm Kanunu ve Direnç

Ohm Kanunu, elektrik devrelerinde temel bir yasadır. Bu kanuna göre, elektrik akımı ile potansiyel fark arasında doğrusal bir ilişki vardır. Direnç ise bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorlamadır. Ohm Kanunu ve direnç, elektronik sistemlerin temelini oluşturur.

× 0544 963 36 40