İçeriğe geç

Network Danışmanlığının Tanımı ve İşletmelere Getirileri

kablolama 13

1. Network Danışmanlığının Tanımı: Network danışmanlığı, kurumların ve organizasyonların bilgi teknolojisi altyapılarının ve ağ sistemlerinin tasarımı, uygulanması, yönetimi ve optimizasyonu konularında uzman tavsiye ve yönlendirmelerde bulunan profesyonellere verilen isimdir. Bu danışmanlar, ağ mimarisi, performansı, güvenliği ve diğer ilgili konularda bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

2. İşletmeler için Önemi:

 • Verimlilik ve Performans: İyi tasarlanmış bir ağ, işletme verimliliğini artırabilir. Hızlı ve kesintisiz bir ağ, çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına olanak tanır.
 • Güvenlik: Siber güvenlik tehditleri gün geçtikçe artmaktadır. Uzman bir network danışmanı, işletmenin ağını potansiyel tehditlere karşı koruma altına alabilir.
 • Ölçeklenebilirlik: İşletmeler büyüdükçe veya değiştikçe ağ altyapıları da bu değişiklikleri destekleyebilmelidir. Network danışmanları, bu ölçeklenebilirliği sağlamak için stratejik planlama yapar.
 • Maliyet Tasarrufu: Doğru ağ çözümlerini seçmek, uzun vadede işletmelere maliyet tasarrufu sağlar. Özellikle bulut çözümleri ve sanallaştırma gibi teknolojilerle başlangıç maliyetleri azaltılabilir.
 • Teknolojik Yenilikler: Network danışmanları, sektördeki en son teknolojik gelişmeleri takip ederler ve bu yenilikleri işletmelerin yararına nasıl kullanabileceği konusunda önerilerde bulunabilirler.

3. Network Danışmanlığının Getirileri:

 • Risk Azaltma: Uzman bir danışman, ağ altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi sırasında potansiyel riskleri tespit edebilir ve bu riskleri azaltma stratejileri önerir.
 • Daha İyi Yatırım Kararları: Danışmanlar, işletmelere hangi ağ teknolojilerine yatırım yapmaları gerektiği konusunda rehberlik ederler, bu sayede işletmeler gereksiz harcamalardan kaçınabilir.
 • Yüksek Uptime (Kesintisiz Hizmet Süresi): İyi tasarlanmış ve yönetilen bir ağ, daha az kesinti yaşar. Bu, işletmenin sürekli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Optimize Edilmiş Kaynak Kullanımı: Danışmanlar, kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için ağı optimize eder.
 • Daha İyi Karar Alma: Network danışmanları, ağ performansı hakkında değerli bilgiler sağlarlar. Bu bilgiler, işletme liderlerinin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, network danışmanlığı, işletmelerin ağ altyapılarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayarak rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olabilir. Bu, günümüzün dijitalleşen dünyasında daha da önemli hale gelmektedir.

Network Tasarımı ve Mimari

Ağların tasarımı ve mimarisi, verilerin etkili ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. İşte bu konu başlığında ele alınabilecek detaylar:

1. Topoloji Tasarımı: Topoloji, bir ağın fiziksel veya lojik yapısını ifade eder. Farklı topolojiler, farklı avantajlar ve dezavantajlar sunar.

 • Yıldız Topolojisi: Merkezi bir cihaz (örneğin bir anahtar veya yönlendirici) etrafında diğer cihazların bağlandığı bir yapıdır. Bu topoloji, bir cihazın arızalanması durumunda diğer cihazların etkilenmemesini sağlar.
 • Halka Topolojisi: Cihazlar bir döngü içerisinde birbirine bağlıdır. Veri, halka üzerinde tek bir yönü takip ederek iletilir.
 • Mesh Topolojisi: Cihazlar birbirine örgü şeklinde bağlanır. Bu, verinin çoklu yollar üzerinden iletilmesini ve yüksek güvenilirliği garanti eder.
 • Tam Örgü (Full Mesh) ve Kısmi Örgü (Partial Mesh): Tam örgüde her cihaz diğer tüm cihazlara bağlanırken, kısmi örgüde sadece bazı cihazlar arasında doğrudan bağlantılar vardır.

2. Cihaz Seçimi: Doğru ağ cihazının seçilmesi, ağ performansı, güvenilirliği ve güvenliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

 • Yönlendiriciler (Routers): Farklı ağ segmentleri arasında veri iletimini yönlendiren cihazlardır.
 • Anahtarlar (Switches): Aynı ağ içerisinde veri iletimini yöneten cihazlardır.
 • Güvenlik Duvarları (Firewalls): Gelen ve giden veri trafiğini izleyen ve belirli güvenlik politikalarına göre hareket eden cihazlardır.
 • Yük dengeleyiciler: Veri trafiğini birden fazla sunucu arasında dengeli bir şekilde dağıtan cihazlardır.

3. IP Adresleme ve Alt Ağ Tasarımı: IP adresleme, ağ üzerindeki cihazların birbirini tanımasını ve iletişim kurmasını sağlar.

 • IPv4 ve IPv6: İki farklı IP sürümüdür. IPv6, IPv4'ün adres sınırlamalarını aşmak için oluşturulmuştur.
 • Statik ve Dinamik IP Adresleri: Statik IP adresleri manuel olarak atanırken, dinamik IP adresleri DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gibi protokoller tarafından otomatik olarak atanır.
 • Subnetting (Alt Ağ Bölme): Büyük bir IP adres bloğunu daha küçük, yönetilebilir segmentlere ayırma sürecidir. Bu, ağ trafiğini etkili bir şekilde yönlendirmek ve örgütsel ihtiyaçlara göre ağı segmente etmek için kullanılır.

Bu üç ana başlık, ağ tasarımı ve mimarisi sürecinin temel bileşenlerinden sadece birkaçıdır. Her biri, ağın performansını, güvenilirliğini ve güvenliğini etkileyen kritik faktörler içerir.

Güvenlik Danışmanlığı

Güvenlik danışmanlığı, kurumların bilgi sistemlerini ve ağ yapılarını olası siber tehditlere karşı koruma altına almak için uzman tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunan profesyonellerin sağladığı bir hizmettir. Bu danışmanlık, aşağıdaki konu başlıklarını içerir:

1. Ağ Güvenliği Best Practices (En İyi Uygulamalar):

 • Güncellemeler ve Yamanın Uygulanması: Yazılımların ve işletim sistemlerinin düzenli olarak güncellenmesi ve yamanın uygulanması, bilinen güvenlik açıklarının kapatılmasını sağlar.
 • Asgari İlke (Minimum Privilege): Kullanıcıların ve sistemlerin yalnızca gerektiği kadar erişime sahip olması gerektiğinin ilkesi. Bu, olası bir güvenlik ihlalinin etkisini sınırlar.
 • Ağ Segmentasyonu: Önemli verilerin veya hizmetlerin, genel ağ trafiğinden izole edildiği ayrı ağ segmentlerine yerleştirilmesi.
 • Düzenli Güvenlik Taramaları: Ağın ve sistemlerin düzenli olarak zafiyet taramasına tabi tutulması.
 • İki Faktörlü Kimlik Doğrulama: Kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için iki farklı yöntemin kombinasyonunu kullanma pratiği.

2. Güvenlik Duvarı (Firewall) Konfigürasyonu:

 • Erişim Kontrol Listeleri (ACLs): Hangi trafik türlerinin ağa girip giremeyeceğini belirlemek için kuralların tanımlandığı listeler.
 • Derinlemesine Paket İnceleme (Deep Packet Inspection, DPI): Ağ trafiğinin içeriğinin analiz edilerek zararlı veya şüpheli içeriğin tespit edilmesi.
 • Devlet Tablosu İzleme (Stateful Inspection): Güvenlik duvarının, aktif bağlantıların durumunu izleyerek hangi bağlantıların güvenli olduğunu belirlemesi.
 • Uygulama Katmanı Filtreleme: Belirli uygulamalara veya hizmetlere erişimin kısıtlanması.

3. VPN Çözümleri ve Konfigürasyonu:

 • Site-to-Site VPN: İki veya daha fazla ağın güvenli bir şekilde birbirine bağlandığı VPN türü.
 • Uzaktan Erişim VPN: Bireysel kullanıcıların uzaktan ağa güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar.
 • VPN Protokolleri: Örneğin, PPTP, L2TP, IPSec, SSL/TLS ve daha fazlası.
 • Kimlik Doğrulama ve Şifreleme: VPN bağlantılarının güvenliği için kritik olan faktörler.
 • Split Tunneling: VPN kullanıcılarının, VPN üzerinden ve doğrudan internete aynı anda trafiğini yönlendirebilmesi.

Bu başlıklar, güvenlik danışmanlığının temel konularından sadece birkaçını temsil eder. Her bir konu, kendi başına derinlemesine incelenebilir ve bu konularda uzmanlaşmış danışmanların rehberliği, işletmeler için büyük bir değer sağlayabilir.

Performans ve Optimize Edilmiş Network

Bir ağın performansının optimize edilmesi, kullanıcıların ve uygulamaların kaynaklarına hızlı ve kesintisiz erişimini sağlar. Performans ve optimizasyon, aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir:

1. Band Genişliği Yönetimi:

 • Trafik Analizi: Ağ trafiğini izlemek ve analiz etmek için araçların kullanılması. Bu, hangi uygulamaların veya kullanıcıların en çok band genişliği kullandığını belirlemeye yardımcı olur.
 • Band Genişliği Sınırlama: Belirli uygulamalara veya kullanıcılara tahsis edilen band genişliğini sınırlama.
 • Önceliklendirme: Kritik iş uygulamaları veya hizmetleri için daha fazla band genişliği tahsisi.

2. QoS (Kalite Hizmeti) Stratejileri:

 • Hizmet Seviyesi Anlaşmaları (SLAs): Belirli trafik türleri için garantili servis kalitesi anlaşmaları.
 • Trafik Sınıflandırma: Trafik türlerini önceliklendirme seviyelerine göre sınıflandırma.
 • Trafik Şekillendirme: Ağ trafiğinin, belirli bir hız sınırı içerisinde kalmak üzere düzenlenmesi.
 • Gecikme ve Jitter Yönetimi: Ses ve video gibi gerçek zamanlı uygulamalar için önemlidir. Bu uygulamalar, ağ gecikmesine ve jitter'a (gecikme varyasyonu) duyarlıdır.

3. Yük Dengeleme:

 • Uygulama Tabanlı Yük Dengeleme: Birden fazla sunucuda çalışan aynı uygulama veya web sitesi için gelen talepleri dağıtma.
 • Ağ Tabanlı Yük Dengeleme: Gelen trafik taleplerini farklı sunucular veya data merkezleri arasında dağıtarak performansı optimize eder ve aynı zamanda tek bir noktada arıza riskini azaltır.
 • Çözümler: Donanım tabanlı yük dengeleyiciler, yazılım tabanlı yük dengeleyiciler ve bulut tabanlı yük dengeleme çözümleri.
 • Seyrek Bağlantı (Sticky Session) Yönetimi: Kullanıcının tüm oturumu boyunca aynı sunucuya yönlendirilmesi.

Optimize edilmiş bir ağ, kullanıcılara ve uygulamalara istikrarlı, hızlı ve güvenilir bir hizmet sunar. Bu, iş süreçlerinin kesintisiz ve etkili bir şekilde devam etmesini sağlar. Bu nedenle, ağ performansının sürekli olarak izlenmesi ve optimize edilmesi kritik bir öneme sahiptir.

Kablosuz Ağ Danışmanlığı

Kablosuz ağ danışmanlığı, kablosuz teknolojilerin uygulanması, yönetimi ve optimizasyonu konusunda uzman rehberlik ve önerileri içerir. Bu hizmet, özellikle mobil cihazların ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarının popülerliğinin artmasıyla daha da kritik hale gelmiştir.

1. WLAN Tasarımı ve Güvenliği:

 • Kapsama Alanı Analizi: Kablosuz sinyalin istenen tüm bölgelere ulaşmasını sağlamak için yapılır. Bu, sinyal bozulmalarını, ölü bölgeleri ve paraziti belirlemek için site anketleri ile yapılır.
 • Yoğunluk Planlaması: Çok sayıda kullanıcının veya cihazın aynı alanda kablosuz hizmete erişmesi gerektiğinde önemlidir.
 • Güvenlik Protokolleri: WPA2, WPA3 gibi kablosuz ağ güvenlik protokolleri kullanılarak ağı koruma altına almak.
 • Misafir Ağları ve İzolasyon: Misafir kullanıcıları için ayrı bir ağ oluşturmak ve bu ağı ana kurumsal ağdan izole etmek.
 • Gelişmiş Güvenlik Özellikleri: RADIUS, 802.1X kimlik doğrulama gibi özelliklerle kablosuz ağ güvenliğini artırma.

2. Kablosuz Standartlar ve Teknolojileri:

 • IEEE 802.11 Standartları: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac ve 802.11ax gibi kablosuz ağ standartlarına genel bir bakış.
 • Frekans Bantları: 2.4 GHz ve 5 GHz bantları arasındaki farklar ve kullanım alanları.
 • MIMO (Multiple Input, Multiple Output): Birden fazla verici ve alıcının kullanılmasıyla veri iletim hızını artırma teknolojisi.
 • Beamforming: Kablosuz sinyalin, belirli bir cihaza veya alana yönlendirilmesi.
 • Mesh Networking: Birden fazla kablosuz yönlendiricinin birbirine bağlandığı ve geniş bir alana kesintisiz kablosuz erişim sağlandığı ağ yapısı.

Kablosuz ağların tasarımı, kurulumu ve yönetimi, kablosuz teknolojideki hızlı gelişmelere ve artan güvenlik tehditlerine ayak uydurmayı gerektirir. Bu nedenle, kablosuz ağ danışmanlığı, işletmeler için stratejik bir değer taşır.

Felaket Kurtarma ve Yedeklilik

Felaket kurtarma ve yedeklilik, bir organizasyonun kritik iş süreçlerinin ve veri erişiminin kesintiye uğraması durumunda hızlı ve etkili bir şekilde işlerini sürdürebilmesini sağlamak için önemlidir. İşte bu konu başlığında ele alınabilecek detaylar:

1. Veri Merkezi Yedeklilik Stratejileri:

 • Hot Site (Aktif Site): Tamamen eşzamanlı ve operasyonel bir yedek veri merkezi. Bir kesinti durumunda, hemen devreye alınabilir.
 • Warm Site (Yarı Aktif Site): Donanım ve bağlantıları hazır olan, ancak güncel verileri olmayan bir yedek merkez. Kesinti durumunda, veri yüklenmesi ve konfigürasyonun tamamlanması gerekmektedir.
 • Cold Site (Pasif Site): Sadece altyapıya sahip bir veri merkezi. Kesinti durumunda, donanımın kurulması, veri yüklenmesi ve konfigürasyonun tamamlanması gerekmektedir.
 • Yedekli Güç Kaynakları: Jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları (UPS) gibi enerji yedeklilik çözümleri.
 • Yedekli Soğutma Sistemleri: Veri merkezlerindeki ekipmanların aşırı ısınmasını önlemek için.

2. Ağ Cihazları için Yedeklilik Planları:

 • Yedekli Yönlendiriciler ve Anahtarlar: Ana cihazın arızalanması durumunda yedeğin otomatik olarak devreye girmesi.
 • Yedekli WAN Bağlantıları: Farklı servis sağlayıcılardan alınan birden fazla internet bağlantısı.
 • Yedekli Kablosuz Erişim Noktaları: Kablosuz ağ erişiminin sürekli olmasını sağlamak için.
 • Yük Dengeleyiciler: Trafik talebini birden fazla sunucu veya hizmet arasında dengeli bir şekilde dağıtır, böylece tek bir sunucu veya hizmetteki bir kesinti ağın genel performansını etkilemez.

3. Felaket Sonrası Toparlanma Stratejileri:

 • Felaket Kurtarma Planının Düzenli Test Edilmesi: Planın etkili olup olmadığını belirlemek için.
 • Veri Yedekleme Stratejileri: Verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve bu yedeklerin güvenli bir konumda saklanması.
 • İletişim Planları: Kesinti durumunda ilgili taraflara bilgi vermek ve eylem planlarını aktarmak için.
 • Eğitim ve Farkındalık: Çalışanların bir kesinti durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitilmesi.

Felaket kurtarma ve yedeklilik planlaması, sadece teknolojik çözümlerle sınırlı değildir. Organizasyonel süreçler, insan kaynakları ve iletişim stratejileri de bu planlama içerisinde kritik bir rol oynamaktadır.

Bulut ve Hibrid Ağ Çözümleri

Bulut bilişim, veri depolama ve işleme kapasitesinin internet üzerinden sağlanması anlamına gelir. Hibrid ağ ise yerel (on-premises) ve bulut altyapılarının bir kombinasyonunu ifade eder. İşte bu konu başlığında ele alınabilecek detaylar:

1. Bulutta Ağ Tasarımı:

 • Bulut Altyapısı Seçimi: Kamu bulutu (public cloud), özel bulut (private cloud) ve topluluk bulutu (community cloud) gibi farklı bulut altyapı türleri arasında seçim yapma.
 • Bölgesel ve Küresel Dağıtım: Veri merkezlerinin coğrafi konumlarına göre hizmetlerin nasıl dağıtılacağına karar verme.
 • Ağ Geçitleri ve Bağlantılar: Yerel ağ ile bulut servis sağlayıcısı arasında güvenli ve hızlı bağlantılar oluşturmak için VPN, Direct Connect veya ExpressRoute gibi çözümlerin kullanılması.
 • Güvenlik ve Izolasyon: Sanal özel bulutlar (VPC) ve alt ağlarla trafik izolasyonu.

2. Hibrid Ağ Stratejileri:

 • Veri Yerleşimi: Hangi verinin bulutta ve hangi verinin yerel olarak saklanacağına karar verme.
 • Uygulama Taşıma: Mevcut uygulamaların buluta taşınması veya modernizasyonu.
 • Orkestrasyon ve Otomasyon: Hibrid altyapı üzerinde kaynakların otomatik olarak dağıtılması ve yönetilmesi.
 • Ağ Bağlantısı: Hibrid altyapının parçaları arasında hızlı ve güvenli bağlantıların kurulması.

3. Bulut Servis Sağlayıcılarıyla Entegrasyon:

 • Kimlik ve Erişim Yönetimi: Bulut hizmetlerine erişim için kimlik doğrulama ve yetkilendirme stratejileri.
 • API Entegrasyonları: Bulut hizmetlerinin mevcut IT altyapısıyla entegrasyonu için API'lerin kullanılması.
 • Veri Eşzamanlama ve Yedekleme: Yerel verinin bulutla eşzamanlı olmasını sağlamak için stratejiler.
 • SLA ve Performans İzleme: Bulut servis sağlayıcılarının sunduğu hizmet seviye anlaşmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Bulut ve hibrid ağ çözümleri, işletmelere esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufu sunar, ancak bu avantajları tam olarak kullanabilmek için doğru tasarım ve entegrasyon stratejilerine ihtiyaç vardır.

SDN (Software Defined Networking) ve NFV (Network Functions Virtualization)

SDN ve NFV, geleneksel ağ altyapılarını modernize etmek ve daha esnek, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için geliştirilen yenilikçi yaklaşımlardır.

SDN (Software Defined Networking):

SDN, ağ kontrolünü ve veri iletimini birbirinden ayırmaya çalışan bir yaklaşımdır. Bu, ağın merkezi bir kontrolör üzerinden programlanmasını sağlar.

SDN'nin Avantajları:

 1. Esneklik: SDN, ağ kaynaklarının dinamik olarak ayarlanmasını ve yönlendirilmesini sağlar. Bu, değişen iş ihtiyaçlarına hızla yanıt verme yeteneği sağlar.
 2. Maliyet Etkinliği: Fiziksel ağ donanımına olan bağımlılığı azaltarak toplam sahip olma maliyetinde (TCO) tasarruf sağlar.
 3. Merkezi Yönetim: Tüm ağı tek bir merkezi kontrolörden yönetme yeteneği, ağ yönetimini basitleştirir ve otomatikleştirir.
 4. Yüksek İnovasyon: Açık kaynaklı SDN çözümleri sayesinde, hızla yeni özellikler ve uygulamalar ekleyebilirsiniz.

SDN Uygulamaları:

 1. Veri Merkezi Optimizasyonu: SDN, veri merkezi içindeki trafik akışını optimize eder.
 2. Ağ Slicing: Belirli trafik türleri veya uygulamalar için ağı segmentlere ayırma.
 3. Güvenlik Politikalarının Uygulanması: Trafik akışlarına dinamik olarak güvenlik politikaları uygulama.

NFV (Network Functions Virtualization):

NFV, ağ fonksiyonlarını (örneğin, güvenlik duvarları, yük dengeleyiciler) fiziksel cihazlardan ayırarak bu fonksiyonları sanal makinalar üzerinde çalıştırmayı amaçlar.

NFV ile Sanallaştırma:

 1. Azaltılmış Donanım Bağımlılığı: NFV, ağ fonksiyonlarını sanal makinalar üzerinde çalıştırarak donanım ihtiyacını azaltır.
 2. Esneklik: Ağ fonksiyonları, ihtiyaç duyulduğunda hızla ölçeklenebilir, dağıtılabilir veya geri alınabilir.
 3. Hızlı Hizmet Dağıtımı: Yeni ağ hizmetlerini hızla devreye alma yeteneği.
 4. Maliyet Tasarrufu: Donanım ihtiyaçlarını ve enerji tüketimini azaltarak maliyetleri düşürme.
 5. Yenilikçilik: Sanallaştırılmış ağ fonksiyonları, yeni özellikler ve hizmetlerin hızla eklenmesine olanak tanır.

Özetle, SDN ve NFV, ağ altyapısını modernize etmek, esnekliği artırmak ve operasyonel maliyetleri azaltmak için güçlü araçlardır. Ayrıca, bu teknolojilerin kombinasyonu, ağın tamamen programlanabilir ve özelleştirilebilir hale gelmesini sağlar.

IPv6 Geçişi ve Danışmanlık

IPv6, İnternet Protokolü'nün (IP) sonraki sürümüdür ve mevcut IPv4 adreslemesi için uzun vadeli bir çözüm sunar. İşte IPv6'nın avantajları ve IPv4'ten IPv6'ya geçiş stratejileri:

IPv6'nın Avantajları:

 1. Daha Fazla Adres: IPv6, 128-bit adres uzunluğuyla çok daha fazla IP adresi sağlar. Bu, nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte artan adres ihtiyacını karşılar.
 2. Daha Basit Başlık Yapısı: IPv6, daha az alan ve daha basit bir başlık yapısıyla tasarlanmıştır, bu da veri paketlerinin daha hızlı işlenmesine yardımcı olur.
 3. Geliştirilmiş Güvenlik: IPv6, başlangıçtan itibaren IPsec'in (Internet Protocol Security) entegrasyonunu destekler, bu da daha iyi şifreleme ve kimlik doğrulama sağlar.
 4. Otomatik Konfigürasyon: Cihazlar, ağa otomatik olarak bağlanabilir ve kendilerini konfigure edebilir.
 5. Daha İyi Kalite Hizmeti (QoS): Daha iyi trafik yönlendirme ve önceliklendirme seçenekleri.
 6. Daha İyi Yönlendirme ve Ağ Topolojisi: Daha etkili adres atama ve yönlendirme yapısına sahiptir.

IPv4'ten IPv6'ya Geçiş Stratejileri:

 1. Çift Yığın (Dual Stack): IPv4 ve IPv6'nın aynı cihazda eşzamanlı olarak çalışmasına olanak tanır. Bu, organizasyonların yeni IPv6 hizmetlerini devreye alırken mevcut IPv4 hizmetlerini sürdürmelerini sağlar.
 2. Tünellemek: IPv6 trafiği, bir IPv4 ağı üzerinde sanal tüneller aracılığıyla iletilir. Bu, IPv6'nın henüz tam olarak uygulanmadığı yerlerde geçici bir çözüm olarak kullanılabilir.
 3. NAT64/DNS64: IPv6-only ağlarının IPv4 hizmetlerine erişmesini sağlayan bir çeviri mekanizması. Bu, IPv4'ten IPv6'ya geçiş sırasında uygulamaların ve servislerin kesintisiz çalışmasını destekler.
 4. Eğitim ve Farkındalık: Organizasyonun IT personelinin ve diğer çalışanlarının IPv6'ya geçişin teknik ve operasyonel yönleri hakkında bilgilendirilmesi.
 5. Ekipman ve Yazılım Uyumluluğu: Mevcut ağ ekipmanının, yönlendiricilerin, anahtarların ve diğer cihazların IPv6 ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek.

IPv4'ten IPv6'ya geçiş, özellikle geniş ağ altyapıları için karmaşık bir süreç olabilir. Ancak, doğru planlama, test etme ve uygulama stratejileriyle bu geçiş, aksamadan ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Ağ Yönetimi ve İzleme

Ağ yönetimi ve izleme, bir organizasyonun IT altyapısının etkin, güvenli ve sürekli çalışmasını sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır. Bu, ağ performansını optimize etme, sorunları tespit etme ve ağ güvenliğini sağlama yeteneği ile ilgilidir.

1. Ağ İzleme Araçları:

Bu araçlar, ağın genel sağlığını, performansını ve güvenliğini izlemek için kullanılır.

 • SNMP Tabanlı İzleyiciler: Simple Network Management Protocol (SNMP) kullanarak cihazların durumunu ve performansını izleme.
 • NetFlow/SFlow Analizcileri: Ağ trafiğini izlemek ve analiz etmek için Cisco'nun NetFlow protokolü veya sFlow gibi benzer protokoller.
 • Ping ve ICMP Araçları: Ağ bağlantısının durumunu ve gecikme süresini izleme.
 • Band Genişliği İzleyiciler: Ağın hangi bölümlerinin en yoğun kullanıldığını belirleme.

2. Trafik Analizi:

Ağ trafiğini analiz etmek, ağın nasıl kullanıldığına dair derinlemesine bilgi sağlar.

 • Paket Yakalama: Özel paket yakalayıcılar (örn. Wireshark) kullanarak ağ trafiğindeki bireysel paketleri inceleme.
 • Uygulama Düzeyi İzleme: Hangi uygulamaların en çok band genişliği kullandığını belirleme.
 • Bağlantı Noktası ve Protokol Analizi: Hangi bağlantı noktalarının ve protokollerin en aktif olduğunu belirleme.

3. Olay Yönetimi:

Olay yönetimi, ağ üzerindeki olağandışı veya beklenmeyen olayları izler, tespit eder ve tepki verir.

 • Olay Günlükleri: Cihazlardan ve sistemlerden gelen günlükleri toplama ve analiz etme.
 • Otomatik Uyarılar: Belirli bir olayın meydana gelmesi (örn. ağ bağlantısının kesilmesi) durumunda otomatik uyarılar oluşturma.
 • Korelasyon Analizi: Çeşitli kaynaklardan gelen olayları ilişkilendirerek daha geniş bir ağ sorununun kök nedenini tespit etme.
 • Olay Yanıt Stratejileri: Bir güvenlik ihlali veya başka bir kritik olay meydana geldiğinde ne yapılacağına dair planlar ve protokoller.

Etkin bir ağ yönetimi ve izleme stratejisi, olası sorunları önceden tespit edebilme, hızla müdahale edebilme ve ağ kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilme yeteneği sağlar. Bu, iş sürekliliği, verimlilik ve güvenlik için hayati öneme sahiptir.

Network Danışmanlık Süreci

Ağ danışmanlığı süreci, bir organizasyonun ağ altyapısının ve hizmetlerinin gereksinimlerini karşılamak ve optimize etmek için sistematik bir yaklaşımı ifade eder. İşte bu sürecin aşamaları ve her biri için anahtar noktalar:

1. İhtiyaç Analizi:

 • Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: Mevcut ağ altyapısı, konfigürasyonlar, cihazlar ve servislerin kapsamlı bir incelemesi.
 • Performans Sorunlarının Tespiti: Yavaş bağlantılar, sık kesintiler, güvenlik zafiyetleri gibi mevcut sorunlar.
 • İş İhtiyaçlarının Anlaşılması: Organizasyonun hedefleri, gelecekteki büyüme planları ve ihtiyaçlarına dair bir değerlendirme.
 • Stakeholder Görüşmeleri: İlgili departmanlarla ve anahtar kişilerle yapılan görüşmelerle ağ gereksinimlerinin derinlemesine anlaşılması.

2. Çözüm Önerme:

 • Teknoloji Seçimi: Uygun ağ cihazları, yazılımlar ve hizmetlerinin seçilmesi.
 • Topoloji ve Mimari Tasarım: Ağın nasıl yapılandırılacağına dair bir planın oluşturulması.
 • Güvenlik Stratejileri: Güvenlik duvarları, VPN çözümleri, erişim kontrol listeleri vb. güvenlik önlemleri.
 • Maliyet Analizi: Önerilen çözümün maliyeti ve potansiyel getirisi hakkında bir değerlendirme.

3. Uygulama ve Test:

 • Ekipman Kurulumu: Seçilen cihazların ve teknolojilerin fiziksel ve lojistik kurulumu.
 • Konfigürasyon: Ağ cihazlarının ve yazılımlarının önceden belirlenen gereksinimlere göre ayarlanması.
 • Test Süreci: Uygulanan çözümün, performans, güvenlik ve istikrar açısından doğru çalışıp çalışmadığını doğrulamak için kapsamlı testler.
 • Dökümantasyon: Yapılan tüm kurulum, konfigürasyon ve değişikliklerin dökümante edilmesi.

4. Bakım ve Destek:

 • Sürekli İzleme: Ağ performansının ve güvenliğinin sürekli olarak izlenmesi.
 • Güncellemeler ve Yamanlar: Yazılım güncellemelerinin, yamanların ve donanım yükseltmelerinin düzenli olarak uygulanması.
 • Eğitim: Organizasyonun IT ekibine ve diğer ilgili çalışanlara yeni ağ altyapısı ve teknolojileri hakkında eğitim.
 • Sorun Çözme ve Tepki: Olağandışı olaylar veya sorunlar meydana geldiğinde hızlı müdahale ve çözüm sağlama.

Bu süreç, bir organizasyonun ağ altyapısının ve hizmetlerinin sürekli olarak güncel, güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Uygulama sırasında detaylı planlama, etkili iletişim ve sürekli değerlendirme esastır.

Profesyonel Sertifikalar

Profesyonel sertifikalar, bireylerin belirli bir alandaki bilgi ve becerilerini doğrulayan belgelerdir. Ağ ve bilişim teknolojileri alanında, bu sertifikalar genellikle üreticilere veya endüstri standartlarına özgüdür ve bireyin teknik uzmanlık seviyesini yansıtır.

CCNA, CCNP, CCIE gibi sertifikaların önemi:

 1. Yetkinlik Göstergesi: Bu sertifikalar, bireyin ağ teknolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olduğunu ve belirli görevleri etkili bir şekilde gerçekleştirebileceğini gösterir.
 2. Kariyer Fırsatları: Sertifikalar, iş arama sürecinde bir avantaj sağlar. Birçok işveren, belirli pozisyonlar için bu tür sertifikalara sahip olmayı bir gereklilik veya tercih olarak belirtir.
 3. Maaş ve Terfi Potansiyeli: Sertifikalı profesyoneller genellikle sertifikasız meslektaşlarına göre daha yüksek maaşlar ve terfi olanaklarına sahip olabilir.
 4. Kişisel ve Profesyonel Gelişim: Sertifika programları, bireylerin sürekli öğrenme ve gelişme fırsatı bulmasına yardımcı olur.

Diğer önemli ağ sertifikaları:

 1. CompTIA Network+: Bu, ağ temelleri, ağ kurulumu, ağ konfigürasyonu ve ağ sorunlarını giderme hakkında genel bilgi sağlayan bir başlangıç seviyesi sertifikasıdır.
 2. CompTIA Security+: Bilgi güvenliği temellerini kapsayan bir sertifikadır ve ağ güvenliği konularına geniş bir bakış sunar.
 3. Juniper Networks Certified Associate (JNCIA): Juniper Networks teknolojilerine özgü bir sertifikadır.
 4. Microsoft Certified: Azure Fundamentals: Microsoft'un bulut servisi olan Azure hakkında temel bilgileri onaylar.
 5. AWS Certified Solutions Architect – Associate: Amazon Web Services (AWS) bulut platformunda mimari çözümlerin tasarımı hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir.
 6. Certified Ethical Hacker (CEH): Sistemlere ve ağlara etik hacking teknikleriyle nasıl sızılacağını öğretir, bu sayede profesyoneller bu bilgiyi savunma amaçlı kullanabilir.
 7. Cisco DevNet Associate: Cisco'nun ağ teknolojileri için yazılım geliştirme ve otomasyon becerilerini onaylar.

Bu sertifikalar, ağ profesyonelleri için değerlidir çünkü onlara öğrenme, gelişme ve kariyerlerinde ilerleme fırsatları sunar. Ayrıca, işverenler için potansiyel çalışanların bilgi ve becerilerini doğrulamanın bir yolu olarak hizmet ederler.

Kariyer Yolu ve Gelişim Fırsatları

Network Danışmanı Olarak Kariyer Yapma:

Bir Network Danışmanı, organizasyonların ağ altyapısını planlama, tasarlama, kurma ve optimize etme konusunda uzmandır. Danışman, genellikle ağ mimarisi, performans, güvenlik ve maliyet-etkinlik konularında önerilerde bulunur.

Kariyer Yolunda İlerleme:

 1. Başlangıç Seviyesi Pozisyonlar: Genellikle, Network Teknisyeni, IT Destek Uzmanı veya Junior Network Mühendisi gibi pozisyonlarla başlanır.
 2. Orta Seviye Pozisyonlar: Deneyim kazandıkça, Network Mühendisi, Network Analisti veya Network Yöneticisi gibi pozisyonlara geçiş yapabilirsiniz.
 3. Üst Seviye Pozisyonlar: Geniş bir deneyim ve uzmanlıkla, Network Mimarları, IT Proje Yöneticileri veya CTO (Chief Technology Officer) gibi üst düzey rolleri üstlenebilirsiniz.
 4. Özelleşme: Kariyerinizde ilerlerken, belirli bir alanda (örn. Güvenlik, Bulut Bilişim, SDN) uzmanlaşmayı tercih edebilirsiniz.
 5. Bağımsız Danışmanlık: Geniş bir deneyim ve ağ tabanlı bir uzmanlıkla, bağımsız bir Network Danışmanı olarak çalışmayı tercih edebilirsiniz.

Eğitim ve Sertifikasyon Fırsatları:

 1. Temel Eğitim: Birçok Network Danışmanı, bilgisayar bilimleri, bilişim teknolojisi veya ilgili bir alanda lisans derecesine sahiptir.
 2. Sertifikasyonlar: Yukarıda bahsedilen CCNA, CCNP, CCIE gibi Cisco sertifikaları, bir Network Danışmanı için çok değerlidir. Ayrıca, CompTIA Network+, Juniper JNCIA ve diğerleri gibi genel veya üreticiye özgü sertifikalar da faydalıdır.
 3. Sürekli Eğitim: Teknoloji sürekli değiştiği için, danışmanların en son trendler, teknolojiler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Web seminerleri, atölye çalışmaları ve konferanslar bu amaca hizmet edebilir.
 4. Yumuşak Beceriler: Teknik bilginin yanı sıra, danışmanların etkili iletişim, proje yönetimi ve müşteri ilişkileri gibi yumuşak becerilere de sahip olmaları gerekmektedir.

Network Danışmanı olarak kariyer yapma yolculuğu, sürekli öğrenme, deneyim kazanma ve kişisel ve profesyonel gelişim için fırsatlarla doludur. Bu, teknolojik yenilikleri takip eden, problemleri çözme konusunda yetenekli ve iş dünyasının ihtiyaçlarını anlayan bireyler için özellikle ödüllendirici bir kariyer olabilir.

Etiketler:

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× 0544 963 36 40